GİİAS

Uluslararası
Günümüzde İslami İlimler Algısı
Sempozyumu III

"Sempozyum Alt Başlık"

4-5 Kasım 2022

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi


Sayfa yükleniyor, lütfen bekleyiniz ...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Tacettin Aslan Camii

GİİAS

Uluslararası
Günümüzde İslami İlimler Algısı
Sempozyumu III

"Sempozyum Alt Başlık"

4-5 Kasım 2022

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Tebliğ Özetleri Son Teslim Tarihi 1 Eylül 2022 Kabul Edilen Tebliğlerin İlan Edilmesi 19 Eylül 2022 Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi 31 Aralık 2022 Programın İlan Edilmesi 15 Ekim 2022 Sempozyum 4-5 Kasım 2022 Özet Gönder

Sempozyum Hakkında

Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu II: İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları

Yaklaşık iki asrı aşkın bir süredir çeşitli sebeplerle İslâmî ilimlerde yeni usul arayışları; Kur’an’ı ve sünneti yeniden yeni bir usûl ile anlama ve yorumlama çabaları olmuş, din anlayışımıza dair yeni teoriler ortaya atılmıştır. Klasik usul anlayışının terk edilmesi, makâsıt, maslahat, örf ve sosyoloji temelli usul önerileri yapıldığı gibi Kur’an ve sünnetin tarihselliğini dile getirerek tarihselci bir bakış açısıyla onları yorumlamayı savunanlar da olmuştur. Klasik vahiy anlayışını terk ederek yeni vahiy anlayışları ileri süren teoriler olduğu gibi sünneti terk edip sadece Kur’an’ı esas alan bir din anlayışını benimsememiz gerektiğini savunanlar da vardır. Modern bilimlerden yararlanılarak bilgi, evren ve din anlayışımızda değişiklikler yapılmasını öneren yaklaşımlar da vardır. Ayrıca toplumda dine bağlılığı yeniden canlandırmak için yeni yöntem ve ihya arayışları da devam etmektedir. Bütün bu süreçte İslâmî ilimlere ilişkin birçok kavramda anlam kaymaları ve değişimleri de gözlemlenmektedir. Söz konusu yeni usul arayışları fıkıh, tefsir, hadis ve kelâm başta olmak üzere hemen hemen tüm İslâmî ilimlerde konuşulup tartışılmaktadır.
İşte, İslâmî ilimlerdeki bu yeni usul arayışlarının sebeplerinin, ileri sürülen teorilerin, onların İslâmî ilimlere ne kazandırdığının veya kaybettirdiğinin, olumlu ve olumsuz yönlerinin, ilim âlemindeki ve toplumdaki karşılığının, sonuçlarının, ne derece sağlam yöntemler olup olmadığının, somut çözüm önerileri sunan usuller olup olmadıklarının, kabul edilebilecek veya edilemeyecek yönlerinin, gerçekten yeni usul arayışlarına ihtiyaç bulunup bulunmadığının incelenip tartışılması gerektiğini düşünerek bu sempozyumu düzenleme ihtiyacı hissettik.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi İlahiyat fakültelerinin işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Günümüzde İslâmî İlimler Algısı Sempozyumunun birincisi “sünnet algısı” üzerine yapılmıştı. İkincisi düzenlenecek bu sempozyumda ise fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf ve İslâm tarihi alanlarındaki “yeni usûl arayışlarını” değerlendiren incelemeler ile ilim âlemine katkı sunulmasını bekliyoruz.

Kurullar

Sempozyum Düzenleme Kurulu, Bilim ve Hakem Kurulu, Sekreterya

Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN ▫ Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Refik POLAT ▫ Karabük Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sedat MURAT ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nimetullah Akın ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhit Ayengin ▫ Bayburt Üniversitesi
Prof. Dr. Saim Kayadibi ▫ Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Yargı ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Özkan ▫ Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Mansur Koçinkağ ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan Işık ▫ Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaya ▫ Bayburt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Beyaztaş ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Boran ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız ▫ Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sema Özdemir ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Halil Efe ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Hasan Kılıç ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Hikmet Şavluk ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Muhammet Emin Efe ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Mustafa Başkan ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Osman Durmaz ▫ Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz ▫ Bayburt Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Kahraman ▫ Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmad Shukri ▫ Katar Üniversitesi, Katar
Prof. Dr. Ahmed Ma‘bût ▫ Cezayir Üniversitesi, Cezayir
Prof. Dr. Ahmet Yaman ▫ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Yücel ▫ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Davut Yaylalı ▫ Bayburt Üniversitesi
Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ▫ Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ▫ Muş Alparslan Üniversitesi
Prof. Dr. H. Yunus Apaydın ▫ Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Halit Çalış ▫ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Hamid Aşşâk ▫ Karaviyyîn Üniversitesi, Fas
Prof. Dr. Harun Öğmüş ▫ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Heytem Hazne ▫ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni ▫ İslamî İlimler Üniversitesi, Malezya
Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur ▫ Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Bûzeydî ▫ Cezayir Üniversitesi, Cezayir
Prof. Dr. M. Fatih Kesler ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. M. Suat Mertoğlu ▫ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Majed Al Darwich ▫ Lübnan Üniversitesi, Lübnan
Prof. Dr. Mehmet Ali Yargı ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Erdoğan ▫ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Görmez ▫ İslam Düşünce Enstitüsü
Prof. Dr. Mehmet Özşenel ▫ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Merdan Güneş ▫ Osnabrück Üniversitesi, Almanya
Prof. Dr. Mirza Tokpunar ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mohamed el-Tahir el-Mesawi ▫ Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya
Prof. Dr. Mohd Mumtaz Ali ▫ Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya
Prof. Dr. Mürteza Bedir ▫ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nimetullah Akın ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Güman ▫ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan Hıdır ▫ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan Taşcı ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Biçer ▫ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ▫ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Şentürk ▫ İbn Haldun Üniversitesi
Prof. Dr. Saim Kayadibi ▫ Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Qadir Karim al-Zanki ▫ Katar Üniversitesi, Katar
Prof. Dr. Soner Duman ▫ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Sönmez Kutlu ▫ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhit Ayengin ▫ Bayburt Üniversitesi
Prof. Dr. Tuncay Başoğlu ▫ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Walid Shawish ▫ Câmiatü’l-ulûmi’l-İslâmiyyeti’l-âlemiyye, Ürdün
Prof. Dr. Yunus Emre Gördük ▫ Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. A. A. Muhammed Hassânîn ▫ Uluslararası Medine Üniversitesi, Malezya
Doç. Dr. Abdel Karim Alwreikat ▫ Katar Üniversitesi, Katar
Doç. Dr. Abdelsalam Abusamha ▫ Katar Üniversitesi, Katar
Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan ▫ Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Özkan ▫ Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Amjad Rashid ▫ Câmiatü’l-ulûmi’l-İslâmiyyeti’l-âlemiyye, Ürdün
Doç. Dr. Aziz Abouchraa ▫ İbn Tufeyl Üniversitesi, Fas
Doç. Dr. Emrullah Dumlu ▫ Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Eyyüp Said Kaya ▫ TDV İslam Araştırmaları Merkezi
Doç. Dr. Mehmet Murat Karakaya ▫ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Sever ▫ Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut Samar ▫ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed Abay ▫ Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ramin Sadık ▫ Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Tevhit Bakan ▫ Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup Mahmutoğlu ▫ Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus Akyürek ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Şen ▫ Bayburt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snober ▫ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hamzeh al-Bakri ▫ İbn Haldun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Issam Eido ▫ Vanderbilt Üniversitesi, ABD
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan ▫ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Hakkı Arslan ▫ Münster Üniversitesi, Almanya

Önemli Tarihler

Sempozyumun önemli tarihleri


Özet Gönder

Bildiri özeti gönderme

Bildiri özetlerinizi https://usulsempozyumu.comu.edu.tr/bildiri-gonder adresinden gönderiniz.
Özet ve tam metinler MS Word (.doc -.docx) programında yazılmalıdır.
Dosya adı YazarAdıSoyadı_Kısabaşlık (Ör: MehmetAliYARGI_Usul) şeklinde kaydedilmelidir.
Times New Roman yazı stili 12 punto kullanılarak ve İSNAD Atıf Sistemi‘ne göre yazılmalıdır.
Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.
Bildiri ve özet dosyasında şu bilgiler yer almalıdır:
Bildiri adı (Türkçe, Arapça, İngilizce), Yazar adı soyadı ve unvanı, çalıştığı kurum (Fakülte ve bölüm de yazılmalı), ORCID numarası, iletişim bilgileri (ytelefon, e-posta adresi, yazışma adresi).

Önceki Sempozyum

Sempozyumumuzun ilki GİİAS Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu I: Sünnet Algısı başlığıyla 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi.


Bildiriler Kitabı İndir GİİAS-I Web Sayfası

Sempozyum Konuları

Muhtemel konu başlıklarından bazıları


Düzenleyenler

Sempzoyumu düzenleyen kurumlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 11.07.1992 gün ve 21281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. İlahiyat Fakültesi, Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR’un dekanlığında, Anafartalar Yerleşkesi’nde 1995–1996 öğretim yılında otuz (30) öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1999–2000 öğretim yılında veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretimi yapmaya devam etmektedir.

Fakülte Web Sayfası

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Fakültemiz, Bakanlar Kurulu’nun 25/06/2012 tarih ve 2012/3363 sayılı kararı ile; 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre kurulmuştur.

Fakültemizde 2010-2011 Akademik Yılı’nda eğitim-öğretime başlamış olan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Lisans ile İlahiyat Lisans eğitimi olmak üzere 2 ayrı program yer almaktadır. İlahiyat Lisans Programı’nın öğrenim süresi Zorunlu Arapça Hazırlık dahil 5 yıl, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Lisans Programını’nın ise 4 yıldır

Fakülte Web Sayfası

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 24.12.2010 Tarihli ve 23554 Sayılı Yazısı üzerine; 28.03.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30’uncu Maddesine Göre, Bakanlar Kurulunca 07.01.2011 Tarihinde Kararlaştırılmıştır. 13.02.2011 Tarihli ve 27845 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanmıştır. Resmi Gazete’de yayınlan 31526 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karabük Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi’nin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Fakültemizin Öğrenim Süresi Dört Yıl Olup, Yüksek Öğretim Sistemi İçerisinde Yüksek Düzeyde Din Eğitimi Vermektedir.

Fakülte Web Sayfası

Adres: Adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi, Merkez/Çanakkale.
Telefon: +90 286 218 00 18
e-Posta: usulsempozyumu@comu.edu.tr
Web: https://www.giias.org